Kurs obsługi podestów ruchomych (kosze) wszystkie grupy

 

Podesty ruchome      

 

Zapraszamy na  szkolenie "Podesty ruchome przejezdne" które składa się z wymienionych modułów.

 1. WYTRZYMAŁOŚĆ PODESTÓW
 2. URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE
 3. PODWOZIA
 4. MECHANIZMY NAPĘDOWE KONSTRUKCJI
 5. WSPORCZEJ PLATFORMY ROBOCZEJ
 6. PLATFORMA ROBOCZA
 7. URZĄDZENIA STEROWNICZE
 8. ZASADY EKSPLOATACJI PODESTÓW RUCHOWYCH PRZEJEZDNYCH
 9. OZNAKOWANIE PODESTÓW PRZEJEZDNYCH
 10. DOZÓR TECHNICZNY
 11. BHP
 12. CZEŚĆ PRAKTYCZNA


II Kurs na obsługę "Podestów ruchomych wiszących" obejmuje m.in. poszczególne fazy:

 1. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
 2. ZASADY EKSPLOATACJI PODESTÓW WISZĄCYCH PRAKTYKA
 3. OZNAKOWANIE I INSTRUKCJA EKSPLOATACYJNA
 4. PODESTU WISZĄCEGO
 5. WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE PODESTÓW WISZĄCYCH
 6. KONSTRUKCJE NOŚNE PODESTÓW
 7. Wciągarki
 8. WCIĄGARKI, URZĄDZENIA AWARYJNE
 9. I ZABEZPIECZAJĄCE
 10. PLATFORMY ROBOCZE
 11. WYTRZYMAŁOŚĆ I STATECZNOŚĆ PODESTÓW
 12. WISZĄCYCH. MATERIAŁY


Kurs kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym przed Inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego. Po wyniku pozytywnym egzaminu słuchacze szkolenia otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi „Podestów ruchomych przejezdnych” , "Podestów ruchomych wiszących".