Kursy na kwalifikacje wstępną i okresową

     

Świadectwo kwalifikacji zawodowej

Prowadzimy obowiązkowe kursy kwalifikacyjne i szkolenia okresowe dla kierowców zawodowych wykonujących przewóz drogowy osób lub rzeczy.  

Kierowca wykonujący przewóz drogowy ma obowiązek uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej oraz wymagany wpis w prawo jazdy po szkoleniu w zakresie:

  1. Kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej

  2. Kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej

  3. Kwalifikacji wstępnej

  4. Szkolenia okresowego kierowców zawodowych

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY