Kursy na żurawie przenośne (HDS)

HDS
Serdecznie zapraszamy szkolenie HDS

cel szkolenia:

Uczestnik szkolenia po zakończeniu kursu będzie:
posiadał podstawowe wiadomości dotyczące dźwignic,
znał warunki techniczne dozoru technicznego,
znał budowę żurawia,
znał sprzęt podstawowy i pomocniczy,
znał zasady prawidłowej eksploatacji żurawia,
znał przepisy bhp obowiązujące operatora żurawia,
potrafił w sposób prawidłowy i bezpieczny sterować oraz dokonywać czynności roboczych żurawiem.
 
 

program:

 
1. Ogólne wiadomości o dźwignicach.
2. Wiadomości o dozorze technicznym.
3. Budowa żurawi.
4. Sprzęt pomocniczy.
5. Eksploatacja żurawi.
6. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy operatora żurawia.
7. Zajęcia praktyczne
 

certyfikaty:

Ukończenie szkolenia potwierdzone będzie imiennym zaświadczeniem wydanym przez OSK "JACEK" oraz zaświadczeniem kwalifikacyjnym wydawanym przez Urząd Dozoru Technicznego.