Posiadane certyfikaty jakości

Ośrodek Szkolenia Kierowców "JACEK" jako jeden z nielicznych w Polsce otrzymał akredytację Kuratorium Oświaty w Warszawie na prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

§ 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

(Dz. U. poz. 186