Transport zwierząt

 

Licencja kierowcy do prowadzenia i obsługi pojazdu

Do prowadzenia lub obsługi pojazdu transportującego gatunki:
  • domowych nieparzystokopytnych,
  • bydła,
  • owiec,
  • kóz,
  • świń,
  • drobiu

      uprawione są jedynie osoby posiadające licencję.                                                                                                                                                 Podczas transportu zwierząt licencja powinna być dostępna w oryginale dla organów kontroli. Licencję dla kierowcy, podobnie jak zezwolenie dla przewoźnika, wydaje powiatowy lekarz weterynarii. Licencja jest wydawana imiennie na kierowcę. 

Zapraszamy