OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "JACEK" 

ul.Piłsudskiego 9, 08-110 Siedlce 

 Tel.: (25) 644-13-24 | 607-441-324 | 695-441-324


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/emektb/ftp/jacek/templates/dd_machines_86/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Zapraszamy na  szkolenie "Podesty ruchome przejezdne"

 

 I Kurs składa się z wymienionych modułów:

 • wytrzymałość podestów;
 • urządzenia zabezpieczające;
 • podwozia;
 • mechanizmy napędowe konstrukcji;
 • wsporczej platformy roboczej;
 • platforma robocza;
 • urządzenia sterownicze;
 • zasady eksploatacji podestów ruchowych przejezdnych;
 • oznakowanie podestów przejezdnych;
 • dozór techniczny;
 • bhp;
 • cześć praktyczna.


II Kurs na obsługę "Podestów ruchomych wiszących" obejmuje m.in. poszczególne fazy:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy;
 • zasady eksploatacji podestów wiszących praktyka;
 • oznakowanie i instrukcja eksploatacyjna;
 • podestu wiszącego;
 • wyposażenie elektryczne podestów wiszących;
 • konstrukcje nośne podestów;
 • wciągarki, urządzenia awaryjne i zabezpieczające;
 • platformy robocze;
 • wytrzymałość i stateczność podestów wiszących.

 

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym przed Inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego. Po wyniku pozytywnym egzaminu słuchacze szkolenia otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi „Podestów ruchomych przejezdnych” , "Podestów ruchomych wiszących".