OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "JACEK" 

ul.Piłsudskiego 9, 08-110 Siedlce 

 Tel.: (25) 644-13-24 | 607-441-324 | 695-441-324


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/emektb/ftp/jacek/templates/dd_machines_86/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Zapraszamy na kursy "Obsługi wózków widłowych"

 

Szkolenie indywidualne i grupowe rozpoczynamy w dniu zapisu na kurs.

Informacje ogólne:

Liczba godzin ogółem: 60
wykłady: 40 godzin 
praktyczna nauka jazdy: 15 godzin 
szkolenie w zakresie bezpiecznej wymiany butli: 5 godzin 

Zajęcia: w dni robocze, 2-3 razy w tygodniu 
Czas trwania kursu: 6 tygodni

PROGRAM KURSU:

1. Co to jest wózek podnośnikowy./1 godz/
2. Kto może kierować wózkiem podnośnikowym
3. Wyposażenie wózka. /2 godz/
3.1 wyposażenie,
    3.2 oznakowanie
4. Czynności przed pierwszą jazdą./2 godz/
5. Czynności niedozwolone./ 2 godz/
6. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas jazdy. /2 godz/
7. Fazy prawidłowego podnośnikowego podjęcia, przewozu i stertowania ładunku./4 godz/
8. Uwagi dotyczące obsługi wózka./4 godz/
9.  Elektryczne wózki podnośnikowe./6 godz/
9.1 silniki elektryczne,
9.2 rodzaje akumulatorów,
9.3 akumulator i bateria akumulatorowa,
    obsługa baterii akumulatora,
    - oznaki naładowania akumulatora,
    - ładowanie akumulatora,
    - czynności przed rozpoczęciem pracy akumulatorowym wózkiem podnośnikowym 
10. Spalinowe wózki podnośnikowe./6 godz/
    10.1 rodzaje silników,
    10.2 rodzaje przekładni stosowanych  w spalinowych wózkach podnośnikowych,
    10.3 typy rozruszników silników spalinowych,
10.4 elementy układu hydraulicznego,
10.5 wózki podnośnikowe gazowe,
10.6 wózki podnośnikowe z silnikiem wysokoprężnym,
10.7 czynności przed rozpoczęciem pracy spalinowym wózkiem podnośnikowym.
11. Wskazówki eksploatacyjne./6 godz/
        - warunki holowani przyczepy przez  wózek podnośnikowy,
        - dopuszczalne pochylenie jezdni,
        - sprawdzenie jednakowego napięcia łańcuchów,
        - regulacja zaworów stałego ciśnienia,
        - stateczność wózków podnośnikowych,
        - udźwig zredukowany.
12. Pierwsza pomoc przedlekarska./2 godz/
    12.1 wskazówki dotyczące udzielania I pomocy w zakładzie pracy
    12.2 udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej.
        - oparzenia,
        - porażenie prądem elektrycznym,
        - zranienia,
        - złamania,
        - reanimacja.
13. Wiadomości z zakresu dozoru technicznego./1 godz/
14. Dodatkowe informacje./2 godz/
    14.1 definicje
    14.2 informacje ogólne (zużycie wideł, układ hydrauliczny mechanizm podnoszenia i wychyłu itp.)
    14.3 obowiązki eksploatującego wynikające z przepisów o dozorze technicznym
    14.4 obowiązki osób obsługujących urządzenia techniczne.