OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "JACEK" 

ul.Piłsudskiego 9, 08-110 Siedlce 

 Tel.: (25) 644-13-24 | 607-441-324 | 695-441-324


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/emektb/ftp/jacek/templates/dd_machines_86/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Serdecznie zapraszamy szkolenie HDS.

Cel szkolenia:

Uczestnik szkolenia po zakończeniu kursu będzie:

 posiadał podstawowe wiadomości dotyczące dźwignic,

 znał warunki techniczne dozoru technicznego,

 znał budowę żurawia,

 znał sprzęt podstawowy i pomocniczy,

 znał zasady prawidłowej eksploatacji żurawia,

 znał przepisy bhp obowiązujące operatora żurawia,

 potrafił w sposób prawidłowy i bezpieczny sterować oraz dokonywać czynności roboczych żurawiem.

 

Program:

1. Ogólne wiadomości o dźwignicach.

2. Wiadomości o dozorze technicznym.

3. Budowa żurawi.

4. Sprzęt pomocniczy.

5. Eksploatacja żurawi.

6. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy operatora żurawia.

7. Zajęcia praktyczne

 

Certyfikaty:

Ukończenie szkolenia potwierdzone będzie imiennym zaświadczeniem wydanym przez OSK "JACEK" oraz zaświadczeniem kwalifikacyjnym wydawanym przez Urząd Dozoru Technicznego.