ZAPISZ SIĘ TERAZ
Kategoria D1+E OSK JACEK

Kategoria D1+E

Kategoria D1+E Kategoria D1+E prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdami takimi jak: Autobus przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m. Zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składający się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii D1 i przyczepy. Ciągnik rolniczy – […]

Continue Reading
Kategoria D1 OSK Jacek

Kategoria D1

Kategoria D1 Kategoria D1 prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdami takimi jak: Ciągnik rolniczy – pojazd silnikowy skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych; ciągnik taki może być również przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych. Zespół pojazdów składający się z ciągnika rolniczego i przyczepy lekkiej. Pojazd wolnobieżny – […]

Continue Reading
OSK JACEK Kategoria D

Kategoria D

Kategoria D Kategoria D prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdami takimi jak: Ciągnik rolniczy – pojazd silnikowy skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych; ciągnik taki może być również przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych. Zespół pojazdów składający się z ciągnika rolniczego i przyczepy lekkiej. Pojazd wolnobieżny – […]

Continue Reading
OSK JACEK Kategoria C+E

Kategoria C+E

Kategoria C+E Kategoria C+E prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdami takimi jak: Pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu. Zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu oraz przyczepy (przyczep). Ciągnik rolniczy – pojazd silnikowy skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem […]

Continue Reading
OSK JACEK Kategoria C1

Kategoria C1

Kategoria C1 Kategoria C1 prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdami takimi jak: Pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu. Zespół pojazdów złożony z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu oraz przyczepy lekkiej. Ciągnik rolniczy – pojazd […]

Continue Reading
OSK JACEK Kategoria C

Kategoria C

Kategoria C Kategoria C prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdami takimi jak: Pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu. Zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t i przyczepy lekkiej. Ciągnik rolniczy – pojazd silnikowy skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, […]

Continue Reading
OSK JACEK Kategoria B+E

Kategoria B+E

Kategoria B+E Kategoria B+E prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdami takimi jak: Pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla. Zespół pojazdów złożony z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t i przyczepy, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 t. Ciągnik rolniczy – pojazd silnikowy skonstruowany […]

Continue Reading
Kategoria AM

Kategoria AM

Kategoria AM Kategoria AM prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdami takimi jak: Motorower – pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm³, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h. Czterokołowiec lekki – czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h. Zarezerwuj termin […]

Continue Reading

Kategoria A1

Kategoria A1 Kategoria A1 prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdami takimi jak: Motocykl – o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg. Motocykl trójkołowy o mocy nieprzekraczającej 15 kW. Motorower – pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej […]

Continue Reading
Kategoria A2 Jacek Siedlce

Kategoria A2

Kategoria A2 Kategoria A2 prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdami takimi jak: Motocykl – motocykl o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla. Motocykl trójkołowy o mocy nieprzekraczającej 15 kW. […]

Continue Reading