ZAPISZ SIĘ TERAZ

Operator wózków widłowych – podnośnikowych

OSK JACEK wózki podnośnikowe

Kurs obsługi wózków widłowych :

Szkolenie indywidualne i grupowe rozpoczynamy w dniu zapisu na kurs.

Informacje ogólne:

 • Liczba godzin ogółem: 60
 • wykłady: 40 godzin 
 • praktyczna nauka jazdy: 15 godzin 
 • szkolenie w zakresie bezpiecznej wymiany butli: 5 godzin 
 • Zajęcia: w dni robocze, 2-3 razy w tygodniu 
 • Czas trwania kursu: 6 tygodni

Podstawowe informacje

PROGRAM KURSU:

1. Co to jest wózek podnośnikowy./1 godz/
2. Kto może kierować wózkiem podnośnikowym
3. Wyposażenie wózka. /2 godz/
3.1 wyposażenie,
    3.2 oznakowanie
4. Czynności przed pierwszą jazdą./2 godz/
5. Czynności niedozwolone./ 2 godz/
6. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas jazdy. /2 godz/
7. Fazy prawidłowego podnośnikowego podjęcia, przewozu i stertowania ładunku./4 godz/
8. Uwagi dotyczące obsługi wózka./4 godz/
9.  Elektryczne wózki podnośnikowe./6 godz/
9.1 silniki elektryczne,
9.2 rodzaje akumulatorów,
9.3 akumulator i bateria akumulatorowa,
    obsługa baterii akumulatora,
    – oznaki naładowania akumulatora,
    – ładowanie akumulatora,
    – czynności przed rozpoczęciem pracy akumulatorowym wózkiem podnośnikowym 
10. Spalinowe wózki podnośnikowe./6 godz/
    10.1 rodzaje silników,
    10.2 rodzaje przekładni stosowanych  w spalinowych wózkach podnośnikowych,
    10.3 typy rozruszników silników spalinowych,
10.4 elementy układu hydraulicznego,
10.5 wózki podnośnikowe gazowe,
10.6 wózki podnośnikowe z silnikiem wysokoprężnym,
10.7 czynności przed rozpoczęciem pracy spalinowym wózkiem podnośnikowym.
11. Wskazówki eksploatacyjne./6 godz/
        – warunki holowani przyczepy przez  wózek podnośnikowy,
        – dopuszczalne pochylenie jezdni,
        – sprawdzenie jednakowego napięcia łańcuchów,
        – regulacja zaworów stałego ciśnienia,
        – stateczność wózków podnośnikowych,
        – udźwig zredukowany.
12. Pierwsza pomoc przedlekarska./2 godz/
    12.1 wskazówki dotyczące udzielania I pomocy w zakładzie pracy
    12.2 udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej.
        – oparzenia,
        – porażenie prądem elektrycznym,
        – zranienia,
        – złamania,
        – reanimacja.
13. Wiadomości z zakresu dozoru technicznego./1 godz/
14. Dodatkowe informacje./2 godz/
    14.1 definicje
    14.2 informacje ogólne (zużycie wideł, układ hydrauliczny mechanizm podnoszenia i wychyłu itp.)
    14.3 obowiązki eksploatującego wynikające z przepisów o dozorze technicznym
    14.4 obowiązki osób obsługujących urządzenia techniczne.

 

Świadectwo kwalifikacji zawodowej

Prowadzimy obowiązkowe kursy kwalifikacyjne i szkolenia okresowe dla kierowców zawodowych wykonujących przewóz drogowy osób lub rzeczy.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy ma obowiązek uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej oraz wymagany wpis w prawo jazdy po szkoleniu w zakresie:

 •  Kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej
 •  Kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej
 •  Kwalifikacji wstępnej
 • Szkolenia okresowego kierowców zawodowych

 

Uwaga! 

Profil kierowcy zawodowego (PKZ)

Wraz z nowelizacją ustawy o transporcie drogowym od 6 kwietnia 2022 ustanowiono nowy obieg dokumentów oraz wprowadzono dodatkowy dokument – profil kierowcy zawodowego (PKZ). 

Profil kierowcy zawodowego to elektroniczny dokument, generowany w systemie przez wydział komunikacji, zawierający dane identyfikujące i opisujące osobę ubiegającą się o wpis w prawie jazdy kodu 95. Profil zawiera informację o wykonanych badaniach lekarskich i psychologicznych oraz uzyskanych świadectwach kwalifikacji zawodowej i karcie kwalifikacji kierowcy. Dokument ten jest utworzony, udostępniany, aktualizowany i archiwizowany w systemie teleinformatycznym.

Do rozpoczęcia kursu na przewóz rzeczy/osób oraz przystąpienia do egzaminu po zakończonym kursie kwalifikacyjnym od 6 kwietnia 2022 roku będzie niezbędny PKZ. Analogicznie jak w przypadku osób ubiegających się o uzyskania uprawnienia do kierowania pojazdami ( tzw. PKK), profil będzie wydawany przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu. Pobranie z wydziału komunikacji profilu kierowcy zawodowego jest bezpłatne.

Profil kierowcy zawodowego określa, czy dotyczy prawa jazdy w zakresie programu kursu:

 • C1, C1+E, C i C+E
 • D1, D1+E, D i D+E,
 • kwalifikacji wstępnej,
 • kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej,
 • kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,
 • kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej,
 • szkolenia okresowego.

 

Jak uzyskać profil kierowcy zawodowej (PKZ)?

1. Wykonaj badania lekarskie i psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
Badania do zawodu kierowcy można wykonać w OSK JACEK .

Umów wizytę: zadzwoń +48 607 441 324

2. Zgłoś się do właściwego terytorialnie Wydziału Komunikacji

Podaj nr PKZ w OSK JACEK i rozpocznij szkolenie

Co zabrać do Wydziału Komunikacji zgłaszając się po numer PKZ?

 • Kolorowe zdjęcie (3,5 cm x 4,5 cm z wizerunkiem od przodu)
 • Dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu)
 • Prawo jazdy

  MASZ PYTANIA?

  Telefony
  (25) 644-13-24 | 607-441-324 | 695-441-324
  Godziny pracy
  Poniedziałek-Piątek: 9:00 – 17:00