ZAPISZ SIĘ TERAZ

Symulator jazdy samochodem

osk jacek symulator jazdy samochodem

Kandydaci na kierowców kategorii A,B mogą korzystać w OSK „JACEK” z profesjonalnych symulatorów jazdy. 

Urządzenie, czyli komputer ze specjalnym oprogramowaniem ma kierownicę, dźwignię zmiany biegów, pedały gazu, hamulca i sprzęgła oraz zestaw przełączników. Wychwytuje nawet najdrobniejsze błędy kierowców, sygnalizuje nadmierną prędkość, jazdę bez świateł czy nieumiejętne puszczenie pedału sprzęgła. 

Wirtualna jazda jest wyświetlana na trzech monitorach, dzięki czemu kursant czuje się jakby jechał prawdziwym samochodem lub motocyklem. Głównym jego zadaniem jest zapoznanie z samochodem, motocyklem  oraz z tym, co sprawia najwięcej kłopotów przyszłym kierowcom czyli ruszanie, parkowanie, jazda po placu manewrowym.

Podstawowe informacje

Symulator Nauki Jazdy autem daje możliwość wyboru warunków atmosferycznych, w jakich odbywa się jazda, tras oraz scenariuszy, z określonymi zadaniami i o różnym stopniu trudności. Kandydat na kierowcę uczy się poszczególnych czynności związanych z kierowaniem pojazdem i właściwych zachowań za kierownicą. System wychwytuje wszystkie, nawet najdrobniejsze błędy kierowcy, nadmierną prędkość, jazdę bez świateł czy nieumiejętne puszczenie sprzęgła. Kilka godzin spędzonych na symulatorze, przed praktycznym Kursem Prawa Jazdy, czyli jazdami autem szkoleniowym pozwoli zapoznać się z podstawami kierowania samochodem oraz z przepisami ruchu drogowego.

OSK Jacek symulator jazdyOSK Jacek symulator jazdyOSK Jacek symulator jazdyOSK Jacek symulator jazdy

Profil kandydata na kierowcę (PKK)

Przed przystąpieniem do szkolenia, kandydat na kierowcę musi dokonać w starostwie wymaganych formalności w celu utworzenia profilu kandydata na kierowcę.

W starostwie należy złożyć:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 • wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
 • zgodę rodziców (opiekunów prawnych) – jeżeli jest wymagana.
 
Dokumenty można składać osobiście lub z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej. Po złożeniu dokumentów następuje weryfikacja wniosku, a także sprawdzenie, czy nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, by osoba ubiegająca się o prawo jazdy podjęła szkolenie. Przeszkodą może być np. orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów lub inne ograniczenie dotyczące kierowania pojazdami.
 

Szkolenie

W wybranej szkole jazdy kandydat ma kierowcę ujawnia swoje dane łącznie z numerem profilu kandydata na kierowcę oraz numerem PESEL. W ten sposób ośrodek szkolenia kierowców może pobrać do swojego systemu PKK, który stanowi swego rodzaju elektroniczny dziennik zajęć każdego kursanta.
 
Szkolenie teoretyczne odbywa się w ośrodku szkolenia kierowców. Zajęcia dla kursantów prowadzi instruktor nauki jazdy lub wykładowca. Po zakończeniu części teoretycznej kandydaci na kierowców mogą rozpocząć praktyczną część szkolenia obejmującą prowadzenie pojazdu na placu manewrowym a także w ruchu miejskim.
Przed kończeniem szkolenia kandydat na kierowcę musi zdać egzamin wewnętrzny. Jest to sprawdzian przeprowadzany w ośrodku szkolenia kierowców zgodnie z zasadami państwowego egzaminu na prawo jazdy. Brak pozytywnego wyniku egzaminu wewnętrznego może być podstawą do wydłużenia czasu trwania szkolenia podstawowego.
Po zaliczonym egzaminie wewnętrznym szkoła jazdy uzupełnia profil PKK o wymagane dane i wydaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Uwaga!

Z części teoretycznej szkolenia zwolnione są osoby, które samodzielnie przygotowały się do egzaminu teoretycznego i zaliczyły go w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. Osoby te zwolnione są również z teoretycznego egzaminu wewnętrznego w ośrodku szkolenia kierowców. Przed przystąpieniem do szkolenia praktycznego, kandydat na kierowcę musi jednak odbyć  minimum 4 godzinne szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych, które jest częścią składową standardowego szkolenia teoretycznego.
 

Egzaminowanie

Osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu państwowego na prawo jazdy, jeżeli okaże jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość: dowód osobisty, paszport lub kartę pobytu.
 
Egzaminy na prawo jazdy przeprowadza się w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego (WORD). Są one zlokalizowane w każdym mieście wojewódzkim, a także w miastach, które do 1999 r. były miastami wojewódzkimi.
 
Kandydat na kierowcę może wybrać dowolny ośrodek na terenie Polski w celu przystąpienia do egzaminu państwowego.
 
Przed przystąpieniem do egzaminu na prawo jazdy kandydat na kierowcę będzie musiał ujawnić w WORD numer PKK oraz swój PESEL. Ośrodek egzaminacyjny musi zweryfikować dane zawarte w profilu, a także odczytać z niego informację o zakończonym szkoleniu na wnioskowaną kategorię prawa jazdy. Po egzaminie profil zostanie uzupełniony o informacje na temat jego poszczególnych części. Znajdzie się tam zarówno wynik zaliczonego, jak również niezaliczonego egzaminu. 

  MASZ PYTANIA?

  Telefony
  (25) 644-13-24 | 607-441-324 | 695-441-324
  Godziny pracy
  Poniedziałek-Piątek: 9:00 – 17:00